Σύνδεση

Σύνδεση

Εισαγωγή

Το Historical Quest είναι ένας Εκδοτικός Οίκος με έδρα την Αθήνα (Μαυρομιχάλη 51, Αθήνα, ΤΚ: 106 80), τηλ. 210-2611832, ΑΦΜ: 103755221.

Κύριο μέλημα του Historical Quest είναι η γνωστοποίηση των όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προς εσάς, τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου του, με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και αγορά των βιβλίων από τον δικτυακό τόπο του.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου με το εμπορικό σήμα “Historical Quest” το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.historical-quest.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Historical Quest θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του Historical Quest και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Το Historical Quest διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς παρόντες όρους χρήσης & απορρήτου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του δικτυακού τόπου του.

Το Historical Quest δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο δικτυακό του τόπο, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης όσο και των παρεχομένων μέσω του δικτυακού του τόπου, υπηρεσιών. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στον δικτακό τόπο historical-quest.com.

Περιορισμός ευθύνης

Το Historical Quest, στα πλαίσια των συναλλαγών του, δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το Historical Quest παρέχει το περιεχόμενο (λχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το Historical Quest δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του δικτυακού τόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων κλπ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του Historical Quest, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης “Historical Quest” (ΑΦΜ: 103755221, ΔΟΥ: Αγ. Αναργύρων), που εδρεύει στο δήμο Αθηναίων (Διεύθυνση Χρυσηΐδος 66, Ίλιον, Αθήνα, ΤΚ 131 22).

Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τoν δικτυακό τόπο με το εμπορικό σήμα “Historical Quest” για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση “Historical Quest” ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.,
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Αναγνώριση πελάτη

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε (και σας προτρέπουμε να το κάνετε περιοδικά, ως καλή πρακτική για τη διασφάλιση του λογαριασμού σας). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε άμεσα σε αλλαγή του μέσω της δυνατότητας που σας δίνεται από το δικτυακό τόπο (βλ. επιλογή "Ξεχάσατε τον κωδικό σας;"), καθώς το Historical Quest δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Κρυπτογράφηση

Το historical-quest.com χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256bit για ασφαλή πλοήγηση και on-line συναλλαγές. Κατά αυτό τον τρόπο όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες που τυχόν συμπληρώσετε σε φόρμες εντός του δικτυακού τόπου του Historical Quest, κρυπτογραφούνται ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα ένα παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites), όταν αυτοί χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς χρήστες, για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Συνδιαλλαγές

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ.

Στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμή της αγοράς σας να γίνεται μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας, το Historical Quest δεν λαμβάνει καμία γνώση των στοιχείων αυτής καθώς η συνδιαλλαγή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα γίνεται μέσω του συνεργαζόμενου με εμάς πιστωτικού ιδρύματος (Τράπεζα Πειραιώς) ή του PayPal. Συνεπώς, το Historical Quest δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση δόλιας χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται κατά την εγγραφή σας στον δικτυακό τόπο του Historical Quest είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνσή σας και το email σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Historical Quest βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, ως υποκείμενο των δεδομένων, για τη χρήση τους αποκλειστικά για το σκοπό της ηλεκτρονικής παραγγελίας βιβλίων ή άλλων προϊόντων από τον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε οποτεδήποτε επιθυμείτε να προβείτε, εφόσον συντρέχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά ή και όλων των στοιχείων σας μπαίνοντας στο προφίλ σας, αφού συνδεθείτε στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε επίσης, βάσει των άρθρων 17 και 20 του ΓΚΠΔ, να δημιουργήσετε ένα αίτημα προς το Historical Quest για την Εξαγωγή ή τη Διαγραφή των δεδομένων που τηρεί για σας, ως εγγεγραμμένος χρήστης. Στη συνέχεια, θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα στο email που δηλώσατε προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι το αίτημα προήλθε από εσάς, πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο που θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα. Έπειτα, ένας διαχειριστής του δικτακού τόπου του Historical Quest θα επεξεργαστεί και θα ικανοποιήσει το αίτημά σας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για λόγους υπευθυνότητας και λογοδοσίας του Historical Quest, σε κάθε σχετικό αίτημα που υποβάλλετε, καταγράφεται η IP διεύθυνσή σας, το email σας, η ημερομηνία υποβολής καθώς και οι σχετικές ενέργειες που έγιναν από τον διαχειριστή του Historical Quest για την ικανοποίηση του αιτήματος.

Στα πλαίσια τόσο της καλύτερης ενημέρωσής σας γύρω από τα ζητήματα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας όσο και της συμμόρφωσης του Historical Quest με τον ΓΚΠΔ, σας ζητείται με σχετική σημείωση η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε κάθε φόρμα στην οποία καλείστε να συμπληρώσετε προσωπικά δεδομένα (όπως για παράδειγμα στη φόρμα επικοινωνίας, στη φόρμα αιτήματος Εξαγωγής/Διαγραφής δεδομένων κ.λπ).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία, διευκρίνιση ή αίτηση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Historical Quest, υπακούoντας πιστά στις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το Historical Quest με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα καταχώρισης συμπληρωματικών πληροφοριών, όπως στο ενδεχόμενο διαγωνισμού, προσφορών, online αναζητήσεων και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων και κατ' αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης της ιστοσελίδας. Η ως άνω πρόβλεψη είναι απολύτως προαιρετική για τον χρήστη.

Το Historical Quest, επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους συνεργάτες και τους διαφημιζόμενους στην ιστοσελίδα του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων και επισκεψιμότητας, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Τρίτοι – Συνεργάτες

Τρίτοι – Συνεργάτες του historical-quest.com και άλλων ιστοσελίδων που μπορεί να συνδέονται μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας έχουν διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου του Historical Quest.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αναφορά της πύλης πληρωμής και των άλλων ιστοχώρων που φιλοξενούν περιεχόμενο που σχετίζεται με την ιστοσελίδα (π.χ. ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, Youtube κλπ).
Προτείνεται η ανάγνωση της δήλωσης περί απορρήτου των εξωτερικών ιστοσελίδων – συνεργατών.

Το Historical Quest δεν είναι υπεύθυνο για τις εξωτερικές συνδέσεις, πέραν αυτής της ιστοσελίδας και, συνεπώς, ουδεμία ευθύνη αναγνωρίζεται ή υποχρέωση (ακόμη και από αμέλεια) σε σχέση με το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τιμές των πωλούμενων προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (6% για βιβλία, 24% για τα υπόλοιπα είδη). Το Historical Quest διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Ενημέρωση πελάτη για την παραγγελία του

Με κάθε παραγγελία ακολουθεί πάντοτε σχετικό ενημερωτικό e-mail.

Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά. Έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

 

Ενημερωτικά Μηνύματα

Το Historical Quest παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, νέα ή εκδηλώσεις κλπ. με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση. Το Historical Quest δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

 

Τα Cookies μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε μια καλύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία κατά τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Συνεχίζοντας την περιήγηση στο Historical Quest αποδέχεστε τη χρήση Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης & Απορρήτου.