Το γράψιμο ενός βιβλίου είναι τέχνη, όπως το φτιάξιμο ενός ρολογιού
Ζαν ντε λα Μπριγιέρ, 1645 – 1696

Όροι Χρήσης & Απόρρητο

Εισαγωγή

Το Historical Quest είναι ένα ηλεκτρονικό συνδρομητικό περιοδικό.

Κύριο μέλημα του Historical Quest είναι η γνωστοποίηση των όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Historical Quest προς εσάς, τους επισκέπτες των ιστοσελίδων του, με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και αγορά των άρθρων από την ιστοσελίδα του.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού συνδρομητικού περιοδικού με το εμπορικό σήμα “Historical Quest” το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.historical-quest.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού συνδρομητικού περιοδικού θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού συνδρομητικού περιοδικού και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Το “Historical Quest” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό περιοδικό, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού συνδρομητικού περιοδικού.

Το “Historical Quest” δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό περιοδικό, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού συνδρομητικού περιοδικού, συναλλαγών. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο περιοδικό.


Περιορισμός ευθύνης

Ο “Historical Quest”, στα πλαίσια των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό περιοδικό, δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό περιοδικό παρέχει το περιεχόμενο (λχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση ο “Historical Quest” δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού συνδρομητικού περιοδικού ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού συνδρομητικού περιοδικού, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων κλπ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του Historical Quest, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού συνδρομητικού περιοδικού. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης “Historical Quest” (ΑΦΜ: 103755221, ΔΟΥ: Αγ. Αναργύρων), που εδρεύει στο δήμο Αθηναίων (Διεύθυνση Χρυσηΐδος 66, Ίλιον, Αθήνα, ΤΚ 131 22).

Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό περιοδικό με το εμπορικό σήμα “Historical Quest” για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση “Historical Quest” ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.,
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αναγνώριση πελάτη

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το περιοδικό του “Historical Quest” δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.


Συνδιαλλαγές

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ.

Στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (Visa ή/και MasterCard) ή Paypal, το Historical Quest δεν λαμβάνει καμία γνώση των στοιχείων αυτής καθώς η συνδιαλλαγή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα γίνεται μέσω ασφαλούς ιστοσελίδας της εκάστοτε τράπεζας ή υπηρεσίας η οποία διαθέτει το ανάλογο ασφαλές σύστημα on line πληρωμών. Συνεπώς, το Historical Quest δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση δόλιας χρήσης της πιστωτικής σας κάρτας.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.


Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το περιοδικό μας Historical Quest, υπακούoντας πιστά στις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το Historical Quest με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα καταχώρισης συμπληρωματικών πληροφοριών, όπως στο ενδεχόμενο διαγωνισμού, προσφορών, online αναζητήσεων και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων και κατ' αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης της ιστοσελίδας. Η ως άνω πρόβλεψη είναι απολύτως προαιρετική για τον χρήστη.

Το περιοδικό μας Historical Quest, επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους συνεργάτες και τους διαφημιζόμενους στην ιστοσελίδα του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων και επισκεψιμότητας, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.


Τρίτοι – Συνεργάτες

Τρίτοι – Συνεργάτες του historical-quest.com και άλλων ιστοσελίδων που μπορεί να συνδέονται μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας έχουν διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου του Historical Quest.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αναφορά της πύλης πληρωμής και των άλλων ιστοχώρων που φιλοξενούν περιεχόμενο που σχετίζεται με την ιστοσελίδα (π.χ. ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, Youtube κλπ).
Προτείνεται η ανάγνωση της δήλωσης περί απορρήτου εξωτερικών ιστοσελίδων – συνεργατών.

Το Historical Quest δεν είναι υπεύθυνο για τις εξωτερικές συνδέσεις, πέραν αυτής της ιστοσελίδας και, συνεπώς, ουδεμία ευθύνη αναγνωρίζεται ή υποχρέωση (ακόμη και από αμέλεια) σε σχέση με το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Τιμές των πωλούμενων προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους προμήθειας μονάδων (Credits) περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (6,5% για βιβλία, 23% για τα υπόλοιπα είδη). Το ηλεκτρονικό περιοδικό Historical Quest διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Ενημέρωση πελάτη για την παραγγελία του

Κάθε παραγγελία ακολουθεί πάντοτε σχετικό ενημερωτικό e-mail.

Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά. Έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Το Historical Quest παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής, νέα ή εκδηλώσεις κλπ. με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Το Historical Quest δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Σαν Σήμερα

Καμία επέτειος σήμερα

Διαβάστε τους Όρους Χρήσης & Απορρήτου
του Historical Quest


Διαφημιστείτε στο Historical Quest